Brīdinājuma ziņojums

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Profesionālās pilnveides izglītības programmas ir īpašs izglītības veids, kas ļauj jebkuram interesentam, neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās izglītības,  apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas zināšanas un prasmes.

Tiek piedāvātas deviņas izglītības programmas trīs dažādās valodās visiem zināšanu līmeņiem:

Latviešu valodas programmas:

„Latviešu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū. A (A1, A2) līmenis.” 320 akadēmiskās stundas
„Latviešu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū. B (B1, B2) līmenis.” 320 akadēmiskās stundas
„Latviešu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū. C līmenis.” 240 akadēmiskās stundas

Angļu valodas programmas:

„Angļu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū. A (A1, A2) līmenis.” 320 akadēmiskās stundas
„Angļu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū. B (B1, B2) līmenis.” 320 akadēmiskās stundas
„Angļu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū. C līmenis.” 240 akadēmiskās stundas

Krievu valodas programmas:

„Krievu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū. A  līmenis.” 280 akadēmiskās stundas
„Krievu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū. B (B1, B2) līmenis.” 706 akadēmiskās stundas
„Krievu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū. C līmenis.” 240 akadēmiskās stundas

Lai mācītos izvēlētajā izglītības programmā, nav nepieciešams dokuments par iepriekšējā zināšanu līmeņa apguvi. Pirms mācību uzsākšanas, tiks pārbaudītas zināšanas un ieteikta atbilstošā zināšanu līmeņa grupa.

Mācību programmu ilgums 

Ja izvēlēta 240 stundu gara programma, tad mācības ilgs 12 nedēļas (20 stundas nedēļā). Ja programmas apguvei nepieciešamas 280 stundas, tad jāmācās būs 14 nedēļas (20 stundas nedēļā). Savukārt, 320 stundu programmas apgūšanai,  nepieciešamas 16 nedēļas (20 stundas nedēļā), bet 706 stundu izglītības programmai – 35,5 nedēļas (20 stundas nedēļā).

Mācības notiek mazās grupās (4-7 izglītojamie).

Pasniedzēji izmanto komunikatīvo metodi,kas nodrošina maksimāli efektīvu valodas apguvi. Mācību nobeigumā, pēc veiksmīgi izpildīta testa, tiks izsniegta Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.  Būtiskākais ieguvums – tiks apgūtas visas valodas pamatprasmes – lasīšana, klausīšanās, rakstīšana un runāšana, kā arī gramatika un jauns vārdu krājums, kas cels Jūsu pašapziņu un ļaus konkurēt starptautiskajā darba tirgū.


Reģistrējies šeit!
 

 

 

 

 

 

Pieraksties jaunumu saņemšanai!

Uzzini par jaunāko un aktuālako informāciju par valodu kursiem, izglītību ārzemēs, vasaras nometnēm, ka arī par īpašiem piedāvajumiem, pieraksties!