Brīdinājuma ziņojums

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Privātuma Politika

SIA “EDUCATION CENTRE DURBE” FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDES VISPĀRĪGIE PRINCIPI

TERMINI UN DEFINĪCIJAS

1.    Personas datu apstrādes pārzinis ‒ sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Education centre Durbe”, reģistrācijas numurs: 50002050031, adrese: Raiņa bulvāris 31-6, Rīga, LV-1050, Latvija, kontakttelefons: 67223122.  

2.    Datu subjekts ‒ jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ir paziņojusi savus personas datus SIA “Education centre Durbe” un kuras datus apstrādā SIA “Education centre Durbe” saskaņā ar personas datu apstrādes vispārīgajiem principiem.

3.    Personas dati ‒ dati par datu subjektu, kurus subjekts ir iesniedzis SIA “Education centre Durbe”, izmantojot (apmeklējot vai pārlūkojot) mājaslapu www.durbe.edu.lv (online pieteikuma forma, sīkdatnes, pieraksts jaunumu, paziņojumu vai citu pakalpojumu saņemšanai ē-pastā), ē-pastu vai telefonu.  Šie dati iekļauj datu subjekta vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, ē-pasta adresi un citus datus, kas ļauj identificēt personu.  

4.    Personas datu apstrāde ‒ jebkura ar personas datiem veikta darbība, to vākšana, reģistrēšana, organizēšana, uzglabāšana, pārveidošana, piekļuves piešķiršana, apskate un ieguve, personas datu izmantošana, nodošana trešajām personām (pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai), savstarpēja lietošana, dzēšana vai vairākas no iepriekšminētajām darbībām neatkarīgi no tā, kādā veidā darbības tiek veiktas vai kādi līdzekļi tiek izmantoti.

5.    Trešā persona ‒ jebkura fiziska vai juridiska persona, kas nav datu subjekts, personas datu apstrādes pārzinis, vai persona, kura apstrādā personas datus datu apstrādes pārziņa uzdevumā.

6.    Sīkdatnes – SIA “Education centre Durbe” mājaslapa www.durbe.edu.lv izmanto sīkdatnes (angļu valodā – „cookies”). Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko mājaslapa saglabā cilvēka datorā vai mobilajā ierīcē, kad cilvēks atver mājaslapu. Turpinot pārlūka sesiju, cilvēks piekrīt sīkdatņu izmantošanai, lai palīdzētu uzlabot mājaslapas lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību. Savu piekrišanu cilvēks jebkurā laikā var atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.

   

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN PRINCIPI

7.    SIA “Education centre Durbe” apstrādā personas datus: vispārīgai klientu attiecību vadīšanai (lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu), reklamēšanai (tikai ar klientu rakstisko piekrišanu, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus klientiem) un administrēšanai (lai veidotu un uzturētu SIA “Education centre Durbe” iekšējos procesus un nodrošinātu dokumentu apriti tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā).

8.    SIA “Education centre Durbe” apņēmās nenodot, neiznomāt personas datus trešajām personām (izņemot gadījumus kad datu nodošana ir nepieciešana savstarpēju saistību izpildei).

9.    Apstrādājot personas datus, SIA “Education centre Durbe” ir jāievēro Fizisko personu datu aizsardzības likumā, ES Vispārējā datu aizsardzības regulā un Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtības likumā (MK, Nr. 981) noteiktie principi.

 

DATU SUBJEKTA PIEKRIŠANA

10.    Personas dati ir jāapstrādā, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, kas ir dota saskaņā ar: fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.(1) apakšpunktu, ES Vispārējās datu aizsardzības regulas 6.(1) pantu un Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtības likumu (MK, Nr. 981).

11.    Datu subjekts labprātīgi dod piekrišanu SIA “Education centre Durbe” personas datu vākšanai, apstrādei, pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai saskaņā ar šiem principiem un SIA “Education centre Durbe” mērķiem. Aizpildot un nosūtot drukātas anketas vai online pieteikuma formas, datu subjekts apstiprina savu piekrišanu uz datu vākšanu un apstrādi SIA “Education centre Durbe”. 

12.    Piekrišanas došana ir priekšnoteikums, lai veiktu sadarbību ar datu subjektu, un piekrišanas nedošana nozīmē, ka SIA “Education centre Durbe” nevar veikt datu subjekta pieprasītā pakalpojuma izpildi.   

13.    Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, paziņojot par to SIA “Education centre Durbe” uz e-pasta adresi pasts@durbe.edu.lv. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

 

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN ATBILDĪBA

14.    SIA “Education centre Durbe” jānodrošina personas datu aizsardzība ar organizatoriskiem, fiziskiem un IT drošības pasākumiem. SIA “Education centre Durbe” apstiprina, ka personas datu apstrāde ir ierobežota līdz minimumam, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu personas datu apstrādes mērķi.  

15.    Ja datu subjekts ir piekritis personas datu apstrādei saistībā ar pieprasīto pakalpojumu, personas datus glabā līdz piekrišanas atcelšanai no datu subjekta puses.

16.    Piekļuve datu subjekta personas datiem ir pieejama tikai SIA “Education centre Durbe” darbiniekiem, kuriem ir tiesības apstrādāt personas datus tādā mērā, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu personas datu apstrādes mērķus.   

17.    SIA “Education centre Durbe” ir atbildīga par to prasību ievērošanu, kas ir noteiktas Fizisko personu datu aizsardzības likumā, ES Vispārējā datu aizsardzības regulā un Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtības likumā (MK, Nr. 981) pēc to stāšanās spēkā.

18. SIA “Education centre Durbe” neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi datu subjekta personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no SIA “Education centre Durbe”, piemēram, datu subjekta vainas un/vai nolaidības dēļ.

 

DATU SUBJEKTU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

19.    Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas atrodas SIA “Education centre Durbe” rīcībā, un iegūt papildu informāciju par savu personas datu apstrādi.  

20.    Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu apstrādi, par to informējot SIA “Education centre Durbe” rakstiski, nosūtot ē-pastu uz pasts@durbe.edu.lv vai apmeklējot SIA “Education centre Durbe” biroju. Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem datu subjekta iebildumiem un/vai atteikuma.

21.    Ja datu subjekts konstatē, ka SIA “Education centre Durbe”, apstrādājot personas datus, neievēro datu subjekta tiesības, vai datu subjekts pieprasa dzēst vai ierobežot savus datu apstrādi, datu subjektam ir tiesības iesniegt pieprasījumu par pārkāpuma izbeigšanu vai savu personas datu dzēšanu SIA “Education centre Durbe” uz e-pastu pasts@durbe.edu.lv. Savu tiesību aizsardzībai datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā vērsties personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv).

Pieraksties jaunumu saņemšanai!

Uzzini par jaunāko un aktuālako informāciju par valodu kursiem, izglītību ārzemēs, vasaras nometnēm, ka arī par īpašiem piedāvajumiem, pieraksties!